Vaněk

Antonín Vaněk

  • 17. 5. 1932, Vysočany (okr. Blansko) – 1996

  • děkanem: 1986/1987, 1987/1988, 1988/1989, zimní semestr 1989/1990

  • sociolog, politický pracovník

  • Antonín Vaněk se vyučil a pracoval jako tkadlec. Od roku 1951 studoval pedagogickou a poté filozofickou fakultu. V letech 1969–1972 působil ve funkci vedoucího oddělení školství, posléze odboru vysokých škol byra ÚV KSČ. Roku 1972 přišel na UK jako ředitel Ústavu marxismu-leninismu UK, kde působil jako docent. V roce 1977 přešel na filozofickou fakultu do funkce vedoucího katedry marxisticko-leninské sociologie. Roku 1982 byl jmenován profesorem. V akademickém roce 1985/1986 byl prorektorem UK.

(Foto: AUK)