Vacek

Jaroslav Vacek

  • narozen 26. 6. 1943, Litostrov

  • zemřel 23. 1. 2017
  • děkanem: 2003–2006

  • indolog (tamilista a sanskrtista), mongolista

  • Jaroslav Vacek vystudoval sanskrt a tamilštinu. Po studiu mongolštiny v Ulánbátaru založil na Univerzitě Karlově výuku mongolštiny. Je autorem série českých i mezinárodních učebnic, monografií (částečně v mezinárodní spolupráci), literárních a odborných překladů a také mnoha studií. Těžištěm jeho odborné práce je srovnání altajských jazyků (mezi nimi mongolštiny) s drávidskými jazyky jižní Indie. V roce 1998 zahájil mezinárodní projekt Pandanus, který se ve spolupráci s univerzitami v Miláně, Krakově a Varšavě věnuje výzkumu přírodní symboliky v indické literatuře, kultuře a umění.

    Prof. Vacek vychoval řadu mongolistů. Někteří jeho žáci působí v diplomatických službách a v jiných oblastech styků s Mongolskem. V roce 2010 mu prezident Mongolské republiky udělil státní vyznamenání Mongolské republiky Nairamdal Medal.

(Foto: archiv J. Vacka)