Tille

Václav Tille

  • 16. 2. 1867, Tábor – 26. 6. 1937, Praha

  • děkanem: 1921/1922

  • knihovník, učitel, literární kritik a spisovatel

  • Václav Tille se narodil v rodině literárně činného středoškolského profesora a pozdějšího zemského školního inspektora Antonína Tilleho. Absolvoval gymnázium, pak filozofickou fakultu v oboru slavistika a germanistika. Studoval také v Innsbrucku. Studia zakončil roku 1889 doktorátem. Později pracoval v pražské univerzitní a olomoucké studijní knihovně. V roce 1902 byl jmenován soukromým docentem dějin srovnávací literatury. V roce 1908 se stal mimořádným a roku 1911 řádným profesorem dějin srovnávací literatury. Po smrti Jaroslava Vrchlického převzal na filozofické fakultě seminář srovnávacích dějin literatury, roku 1929 založil seminář pro srovnávací studium dramatické literatury a její inscenace (tzv. divadelní seminář) a položil tím základy pro výuku divadelní vědy jako samostatné disciplíny.

    Tille uveřejnil za svůj život řadu literárních a divadelních monografií, edic, divadelních a literárních kritik v Národních listech, Venkově, Prager Presse a řadě dalších domácích a zahraničních periodik. Významným způsobem se věnoval rovněž publicistice, v níž čerpal svá témata napříč uměleckým a literárním světem, ale také z oblasti folklóru, alpinismu a dalších oblastí jeho mnohostranného zájmu. Při psaní umělecké literatury, inspirované zvláště bajkami a pohádkami, používal pseudonym Václav Říha.

(Foto: AUK)