Stehlík

Michal Stehlík

  • narozen 13. 4. 1976, Třebíč

  • děkanem: 2006–2014

  • historik, slovakista

  • Michal Stehlík absolvoval v roce 1999 magisterské studium oborů historie-slovakistika na Filozofické fakultě UK, kde v roce 2005 ukončil doktorské studium. V roce 2010 se habilitoval na Univerzitě Palackého v Olomouci v oboru české dějiny. V letech 2002–2006 působil v Národním muzeu (od roku 2003 náměstek generálního ředitele).

    Doc. Stehlík se zabývá se především českými dějinami 20. století. Podílí se také na celé řadě festivalových, výstavních i vzdělávacích projektů (koordinoval první a druhou Pražskou muzejní noc, byl komisařem výstavy: „FOTBAL 1934 – 2004. 70 let od římského finále“, komisařem výstavy „Svobodně! 60. let vysílání Rádia Svobodná Evropa“ či „Zničené kostely severních Čech 1945–1989“, v roce 2009 vedl odborný tým výstavy – Rakousko. Česko. Rozděleni. Odloučeni. Spojeni. Dolnorakouská zemská výstava, je autorem nových expozic Muzea Vysočiny Třebíč).

(Foto: archiv FF UK)