Skalička

Vladimír Skalička

  • 19. 8. 1909, Praha – 17. 1. 1991, Praha

  • děkanem: 1951/1952

  • jazykovědec

  • Vladimír Skalička absolvoval Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v roce 1930 a vedle češtiny a latiny ovládl i maďarštinu a finštinu, kterou poté studoval v Helsinkách. V roce 1939 se habilitoval pro obor ugrofinská jazykověda a v roce 1946 se stal prvním profesorem obecného jazykozpytu na filozofické fakultě. Skalička se zabýval i bohemistikou, slavistikou, ale i dalšími jazyky včetně orientálních. Měl k tomu mimořádné dispozice a celkem se dokázal orientovat v neuvěřitelných 1200 jazycích a dialektech. Je autorem originální koncepce jazykové typologie. Patřil k významným osobnostem druhé generace Pražského lingvistického kroužku.

    Vladimír Skalička byl v roce 1969 vyloučen z KSČ pro pasivitu.