Salač

Antonín Salač

  • 7. 7. 1885, Praha – 14. 11. 1960, Praha

  • děkanem: 1936/1937

  • klasický filolog a archeolog

  • Antonín Salač absolvoval studium klasické filologie na české filozofické fakultě roku 1909. Jeho učiteli byli např. Josef Král a František Groh. Po absolutoriu působil jako středoškolský profesor. V letech 1920–1921 pobýval studijně v Řecku. V letech 1925–1927 řídil výkopy československé archeologické expedice v maloasijské Kýmě a v roce 1930 zkoumal starověké mohyly v bulharské Varně. Od roku 1928 byl mimo to redaktorem časopisu Listy filologické. V roce 1929 byl jmenován profesorem Univerzity Karlovy.

    Salač se ve svých výzkumech zabýval hlavně antickou historií, epigrafikou, byzantologií, antickým náboženstvím, mytologií a archeologií.