Rezek

Antonín Rezek

  • 13. 1. 1853, Jindřichův Hradec – 4. 2. 1909, Praha

  • děkanem: 1893/1894

  • historik

  • Antonín Rezek navštěvoval gymnázium v Jindřichově Hradci, kde již za studií navázal kontakty s jindřichohradeckými zámeckými archiváři a pomáhal jim v opisování listin černínského archivu. Poté vystudoval historii na Karlo-Ferdinandově univerzitě v Praze. Roku 1875 nastoupil do Musea království Českého na pozici asistenta. V následujícím roce získal doktorský titul a také učitelskou aprobaci pro obor historie – zeměpis a stal se učitelem na reálném gymnáziu v Karlíně. Roku 1878 obhájil svou habilitační práci pojednávající o zvolení Ferdinanda I. Habsburského českým králem. Roku 1883 byl Antonín Rezek jmenován mimořádným profesorem všeobecných dějin a po odchodu Václava Vladivoje Tomka roku 1889 profesorem řádným. Roku 1895 stál s Jaroslavem Gollem u zrodu Českého časopisu historického.

    V politických názorech sympatizoval Rezek s Masarykovou realistickou stranou. Roku 1900 byl jmenován českým ministrem krajanem a v letech 1905–1906 působil jako poslanec Sněmu království Českého.

(Foto: AUK)