Ráb

Václav Ráb

  • narozen 14. 8. 1922, Suchdol nad Lužnicí

  • zemřel 21. 1. 2017
  • děkanem: 1973–1986

  • politický pracovník

  • Václav Ráb absolvoval reálné gymnázium a za války pracoval jako pomocný dělník. V letech 1953–1956 byl posluchačem Vysoké školy politické, od roku 1962 působil jako docent na katedře marxistické filozofie. Na filozofické fakultě působil od roku 1971, kde vedl nově ustavenou katedru marxisticko-leninské filozofie.

    Ráb se ve svých pracích zabýval tehdy aktuální problematikou marxisticko-leninské filozofie.