Polívka

Jiří Polívka

  • 6. 3. 1858, Enns, Rakousko – 21. 3. 1933, Praha

  • děkanem: 1908/1909

  • filolog, slavista a folklorista

  • Jiří Polívka vystudoval slovanskou filologii na pražské filozofické fakultě. Habilitoval se v roce 1884 prací s názvem O časech ve slovanských nářečích. Na počátku své vědecké dráhy se zaměřil především na lingvistiku a mluvnici slovanských jazyků. Postupně rozšířil svůj odborný záběr na staroslověnštinu a staroslověnské písemnictví.

    Na konci osmdesátých let 19. století podnikl dlouhou studijní cestu do Ruska. Z této cesty si Polívka přivezl nejen řadu materiálů ke studiu, ale také navázal četné kontakty se zahraničními kolegy. Prohloubení znalosti ruštiny mu také otevřelo cestu ke srovnávacímu studiu slovanské lidové slovesnosti, především pohádek. To byla oblast, v níž po sobě Polívka zanechal nejvýznamnější stopu a dosáhl světového uznání. Své poznatky shrnul později do dvou svazků Lidových povídek slovanských.

(Foto: AUK)