Pastrnek

František Pastrnek

  • 4. 10. 1853, Kelč – 17. 2. 1940, Praha

  • děkanem: 1904/1905

  • jazykovědec, slavista

  • František Pastrnek vystudoval klasickou filologii na univerzitě ve Vídni. Poté se věnoval studiu slavistiky. Nejdříve působil ve Vídni jako docent a od roku 1895 jako mimořádný profesor na Karlo-Ferdinandově univerzitě v Praze. Dal podnět ke zřízení Kanceláře Slovníku jazyka českého a od jejího založení v roce 1911 ji řídil.

    Pastrnek se zasloužil o rozvoj české slavistiky také jako úspěšný organizátor vědecké práce, jako redaktor odborných časopisů a periodik. Jeho vědecké dílo tvoří práce o staroslověnštině, o české a slovenské dialektologii a národopisu.

(Foto: AUK)