Novotný

Václav Novotný

  • 5. 9. 1869, Ivančice – 14. 7. 1932, Řevnice

  • děkanem: 1918/1919

  • historik

  • Václav Novotný se narodil na jižní Moravě v rodině učitele. Po maturitě zamířil do Prahy studovat historii a pomocné vědy historické. Roku 1893 se stal doktorem filozofie. Poté se živil jako gymnaziální pedagog v Praze. V letech 1896–1908 zastával místo úředníka v pražském místodržitelském archivu. V roce 1898 se habilitoval jako soukromý docent pro české dějiny a roku 1908 byl jmenován mimořádným profesorem. Řádným profesorem se stal v roce 1911.

    kromě působení na univerzitě přednášel Novotný také na Státní archivní škole v Praze (od jejího zřízení v roce 1919). Ve své vědecké práci se zaměřil na husitství, mistra Jana Husa, náboženské dějiny a postupně celé starší české dějiny.

(Foto: AUK)