Mužík

František Mužík

  • 1. 5. 1922, Duchcov – 30. 6. 1998, Praha

  • děkanem: 1961/1962, 1962/1963, 1963/1964, 1964/1965, 1965/1966

  • hudební vědec

  • František Mužík se narodil se v rodině duchcovského havíře. Studoval hudební a pěveckou školu v Duchcově, kde se učil hře na housle. Události z podzimu 1938 způsobily, že rodina odešla do českého vnitrozemí. V gymnaziálních studiích Mužík pokračoval nejprve v Lounech a maturitu složil v Berouně. Poté absolvoval kurz na Vyšší škole elektrotechnické v Praze a nastoupil jako technik v Junkersových leteckých závodech v pražských Vysočanech. Zapojil se do protifašistického odboje, ale v prosinci 1942 byl zatčen a až do konce války byl pak vězněn v koncentračním táboře v Buchenwaldu. Po skončení druhé světové války se zapsal na Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy a vystudoval zde hudební vědu a historii. Zajímal se především o české středověké písně od 11.–15. století.

    Od roku 1959 byl vedoucím katedry dějin hudby na filozofické fakultě, kde se o rok později habilitoval. V roce 1980 získal hodnost univerzitního profesora, ale zákeřná choroba jej poté vyřadila z aktivní činnosti. Roku 1987 odešel do důchodu.