Máchal

Jan Hanuš Máchal

  • 25. 10. 1855, Nové Dvory u Milevska – 3. 11. 1939, Praha

  • děkanem: 1917/1918

  • slavista, literární historik, filolog a mytolog

  • Jan Hanuš Máchal absolvoval gymnázium v Táboře a poté navštěvoval univerzitu ve Vídni a v Praze. Od roku 1882 zastával místo suplenta a od 1884 gymnaziálního profesora v Německém (dnes Havlíčkově) Brodě. V roce 1887 získal titul doktora filozofie a bylo mu nabídnuto místo učitele na gymnáziu v Žitné ulici v Praze. Od roku 1894 byl soukromým docentem slovanské literatury na české filozofické fakultě, kde se v roce 1901 stal mimořádným profesorem srovnávacích dějin slovanských literatur

    Máchal se zajímal o slovanské písně a jihočeský folklór, studoval vztahy literatury a folklóru a kriticky zhodnotil prameny ke studiu slovanské mytologie.