Král Josef

Josef Král

  • 18. 12. 1853, Praha – 17. 9. 1917, Praha

  • děkanem: 1896/1897

  • klasický filolog a překladatel antických titulů

  • Josef Král po absolvování gymnázia roku 1871 nastoupil na filozofickou fakultu v Praze. Po jejím úspěšném dokončení působil jako středoškolský profesor na několika pražských gymnáziích. Po rozdělení pražské univerzity byl povolán na českou filozofickou fakultu jako profesor klasické filologie. V roce 1909 se stal rektorem české univerzity.

    Josef Král je považován za zakladatele české překladatelské školy z klasických jazyků, která prosazovala užívání soudobé češtiny v překladech. Jeho životním dílem je Řecká a římská rhythmika a metrika.

(Foto: AUK)