Kozák

Jan Blahoslav Kozák

  • 4. 8. 1888, Čáslav – 9. 1. 1974 Praha

  • děkanem: 1947/1948

  • filozof

  • Jan Blahoslav Kozák se narodil do rodiny evangelického faráře v Čáslavi. Jeho otec a strýc Ferdinand Císař patřili k předním postavám českého protestantismu. Po maturitě na čáslavském gymnáziu odešel studovat teologii na evangelických fakultách v Bonnu, Edinburghu, Vídni a Halle. Souběžně s teologií studoval také filozofii a filologii. Tato studia dokončil na univerzitě v Praze, kde roku 1915 promoval. V letech 1910–14 působil jako evangelický vikář a učitel na evangelickém učitelském ústavě v Čáslavi. Značně ortodoxní atmosféra českého protestantismu byla pro jeho myšlenkový svět příliš těsná. Roku 1921 se habilitoval pro logiku, noetiku a dějiny filozofie spisem O ekonomizaci životních funkcí a jejích důsledcích pro teorii logickou. Po smrti Františka Drtiny v roce 1927 převzal jeho katedru, nejprve jako mimořádný, od roku 1933 jako řádný profesor. S profesorem Německé univerzity Emilem Utitzem založil v roce 1934 Pražský filosofický kroužek („Cercle philosophique de Prague“), jednu z mála filosofických iniciativ, jíž se filosofie v českých zemích otevírala aktuálnímu světovému dění (např. v r. 1935 pořádal pražské přednášky Edmunda Husserla).

    Druhou světovou válku přežil v emigraci ve Spojených státech amerických. Po válce se vrátil z emigrace a stal se děkanem fakulty. Na první poúnorové schůzi roku děkanského kolegia v roce 1948 mu byla vnucena nevděčná úloha přečíst návrh akčního výboru na vyloučení studentů, kteří chtěli na Pražském hradě 25. února 1948 manifestovat proti komunistickému puči. Ve své práci na univerzitě pokračoval Kozák až do roku 1958.

    V posledních letech svého života dokončil Kozák spis, který měl syntetizovat jeho celkové filozofické stanovisko. Spis byl nazván Kontextualismus, filozofie objektivní skutečnosti. Na jeho výsledné podobě se významně podílela dr. Vlasta Tatjana Miškovská-Kozáková. Spis nebyl vydán, významné citace z něj nicméně vyšly ve Filosofickém časopise.

(Foto: AUK)