Kolář

Petr Kolář

  • narozen 2. 12. 1961, Olomouc

  • děkanem: 2000–2003

  • filozof, logik

  • Petr Kolář vystudoval v letech 1982–1987 Přírodovědeckou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci (obor matematická informatika, teoretická kybernetika a teorie systémů). Pracoval jako odborný pracovník (1989–1991) a od roku 1991 pak ve funkci vedoucího vědeckého pracovníka a vedoucího pracovní skupiny logiky (1991–2000) ve Filozofickém ústavu AV ČR. V roce 1998 se habilitoval na Univerzitě Karlově pro obor logika. Nyní působí jako prorektor Univerzity Jana Amose Komenského Praha.

    Kolářovým hlavním vědním oborem je analytická filozofie a filozofická logika.

(Foto: archiv FF UK)