Kladiva

Jaroslav Kladiva

  • 14. 9. 1919 – 1987

  • děkanem: 1966/1967, 1967/1968, 1968/1969, 1969/70

  • historik

  • Jaroslav Kladiva působil jako vedoucí katedry dějin KSČ, roku 1964 přetvořené na katedru dějin dělnického hnutí. V letech 1956–1966 byl prorektorem UK. V padesátých letech patřil mezi radikální členy KSČ, v letech 1968–1970 byl však zastáncem reformního procesu na fakultě. Jako děkan filozofické fakulty promluvil během smutečního obřadu v rámci Palachova pohřbu 25. ledna 1969 na nádvoří Karolina. Až do své rezignace roku 1970 stál v opozici proti tzv. zdravému jádru KSČ na FF UK.