Kavka

František Kavka

  • 21. 11. 1920, Praha – 20. 10. 2005, Praha

  • děkanem: 1958/1959 (filozoficko-historická fakulta)

  • historik

  • František Kavka po absolvování gymnázia začal roku 1939 studovat dějepis a latinu na filozofické fakultě v Praze. Studia z pochopitelných důvodů ukončil až po druhé světové válce. Na podzim 1948 složil rigorózní zkoušky. Krátce působil jako středoškolský učitel. Na filozofické (filozoficko-historické) fakultě působil od roku 1953 (na katedře československých dějin), byl ředitelem Ústavu dějin UK. V roce 1970 musel filozofickou fakultu opustit a následně pracoval ve sbírkovém oddělení Státního židovského muzea. Na fakultu se vrátil jako profesor starších českých dějin v roce 1990.

    Kavka se specializoval na období vlády Lucemburků a dobu husitskou, věnoval se rovněž původnímu výzkumu, zaměřenému k poznání sociálních, hospodářských a politických problémů předbělohorského období. Velkou část své badatelské činnosti zaměřil rovněž na nejstarší dějiny pražské univerzity a osobnost Karla IV.