Kaláb

Miloš Kaláb

  • 14. 12. 1920, Praha – 1994

  • děkanem: 1959/1960, 1960/1961

  • sociolog, pedagog

  • Miloš Kaláb působil od roku 1948 jako vysokoškolský pedagog filozofie a sociologie na filozofické a pedagogické fakultě Univerzity Karlovy a na společenskovědní fakultě Univerzity 17. listopadu. V letech 1957–1962 zastával post ředitele Ústavu pro výuku a vědeckou práci kateder marxismu-leninismu. Patřil mezi zakládající členy Sociologického ústavu ČSAV a byl také jeho prvním ředitelem. Z tohoto postu byl v roce 1970 odvolán. Poté působil jako vědecký pracovník Výzkumného ústavu pedagogického v Praze.

    Těžištěm Kalábova vědeckého zájmu byly otázky předmětu a metody sociologie, teorie sociálního systému, otázky rozvoje a integrace osobnosti ve výchovněvzdělávacím procesu.