Jireček

Konstantin Jireček

  • 24. 6. 1854, Vídeň – 10.1. 1918, Vídeň

  • děkanem: 1889/1890

  • historik, diplomat

  • Konstantin Jireček absolvoval prestižní vídeňské gymnázium Theresianum. V letech 1872–1875 studoval na pražské filozofické fakultě. V roce 1877 habilitován na docenta východních dějin. Na přelomu sedmdesátých a osmdesátých let 19. století pomáhal organizovat správu a školství v nově vzniklém Bulharsku. V letech 1881–1882 byl bulharským ministrem osvěty a v roce 1884 ředitelem Národní knihovny v Sofii. V letech 1884–1893 působil jako profesor na české Filozofické fakultě Karlo-Ferdinandovy univerzity. Je považován za zakladatele české balkanologie a byzantologie. Od roku 1893 až do své smrti působil na univerzitě ve Vídni.