Jiráni

Otakar Jiráni

  • 10. 1. 1879, Německý Brod – 24. 1. 1934, Praha

  • děkanem: 1929/1930

  • klasický filolog

  • Otakar Jiráni byl v letech 1897–1901 posluchačem české filozofické fakulty v Praze. Byl mimo jiné žákem Josefa Krále a Josefa Zubatého. V roce 1902 získal doktorský titul. Po ukončení studií zastával místo středoškolského učitele v Kyjově, Litomyšli a posléze v Praze. V roce 1908 absolvoval studijní pobyt v Berlíně a po návratu získal místo pedagoga na české univerzitě, kde byl roku 1920 jmenován řádným profesorem.

    Jiráni se ve své vědecké činnosti soustředil na lyrickou poezii, antickou mytologii a literaturu. Věnoval se také překladům, do českého jazyka přeložil mnoho latinských textů.

(Foto: AUK)