Jarník

Jan Urban Jarník

  • 25. 5. 1848, Potštýn nad Orlicí – 12. 1. 1923, Praha

  • děkanem: 1892/1893

  • filolog, překladatel a romanista

  • Jan Urban Jarník absolvoval vysokoškolská studia ve Vídni. Zaměřil se na dva rozdílné jazykové okruhy – na sanskrt a srovnávací lingvistiku románských jazyků. Po ukončení studií a studijním pobytu v Paříži v letech 1874–1875 začal působit jako středoškolský profesor v Leopoldově. Po rozdělení univerzity byl povolán do Prahy na její českou část a působil zde jako mimořádný a od roku 1888 jako první řádný profesor romanistiky.

    Jarník patřil k zakladatelům české romanistiky. Zasloužil se o navázání dobrých styků se sedmihradskými Rumuny. Byl jedním z prvních zahraničních badatelů, kteří se zajímali o minulost a etnickou příslušnost obyvatelů nově se rodícího státu. Jarník vydával přímo v Rumunsku tamní lidové písně a básně, překládal do rumunštiny české spisovatele, např. dílo Boženy Němcové, a o Rumunech a svých zážitcích z cestpsal do Světozoru, Ostnu a dalších českých listů. Za první světové války pečoval o zraněné a nemocné rumunské vojáky. Rumuny byl velmi ctěný a vážený, považovali ho za svého.

(Foto: AUK)