Jakubec

Jan Jakubec

  • 11. 5. 1862, Libunec u Jičína – 4. 7. 1936, Praha

  • děkanem: 1925/1926

  • literární historik a kritik

  • Po maturitě na gymnázium v Hradci Králové (1883) vystudoval Jan Jakubec český jazyk, klasickou filologii a německý jazyk na české filozofické fakultě v Praze; mezi jeho profesory patřili zejména estetik O. Hostinský, filolog J. Gebauer a filozof T. G. Masaryk. Po absolutoriu vyučoval na několika pražských gymnáziích, nejdéle působil v letech 1891–1919 jako profesor na Vyšší dívčí škole v Praze. Roku 1907 se stal mimořádným profesorem, od roku 1919 byl jmenován řádným profesorem dějin české literatury na filozofické fakultě pražské univerzity.

    Jan Jakubec byl jako stoupenec T. G. Masaryka činný i politicky, podílel se na založení realistické strany a spolupracoval i s časopisem Naše doba. Je považován za vůdčího představitele české pozitivistické literární historie. Jeho dílem je řada statí a článků o české literatuře a jejím vývoji, přičemž vrcholným vědeckým dílem se staly syntetické Dějiny literatury české – dlouhodobě využívaná a nejrozšířenější soudobá vysokoškolská příručka dějin české literatury.

(Foto: AUK)