Hrozný

Bedřich Hrozný

  • 6. 5. 1879, Lysá nad Labem – 12. 12. 1952, Praha

  • děkanem: 1926/1927

  • jazykovědec, orientalista

  • Bedřich Hrozný se narodil do rodiny evangelického faráře. Studoval na Akademickém gymnáziu v Praze a poté v Kolíně, kde roku 1897 složil maturitu. Ve svých studiích pokračoval na bohoslovecké fakultě vídeňské univerzity. Brzy však přestoupil na fakultu filozofickou, na níž se věnoval orientálním jazykům – asyrštině, aramejštině, etiopštině, sanskrtu a sumerštině. Pozornost věnoval rovněž studiu klínového písma. V roce 1904 pobýval v Turecku, Sýrii, Palestině a v Egyptě, podílel se na překladech klínopisných textů. Po návratu do Vídně pracoval v univerzitní knihovně, kde roku 1909 získal definitivu.

    V roce 1906 byl v Malé Asii objeven velký archiv chetitských králů, který obsahoval hliněné tabulky popsané klínovým písmem neznámou řečí. Bedřich Hrozný roku 1915 předložil rozluštění tohoto problému současně s prvním stručným nárysem mluvnice tohoto jazyka.

    Po vzniku Československa byl jmenován profesorem klínopisu a dějin starého Orientu na pražské univerzitě. V roce 1922 byl jedním ze zakladatelů Orientálního ústavu v Praze. Roku 1939 měl Hrozný možnost emigrovat, ale odmítl to. V téže době byl zvolen rektorem Karlovy univerzity. Roku 1940 mu bylo nabídnuto místo na ministerstvu školství, které také odmítl. V roce 1947 obdržel Státní cenu a roku 1952 byl jmenován členem nově založené Československé akademie věd.

(Foto: AUK)