Horálek

Karel Horálek

  • 4. 11. 1908 Rajhrad u Brna – 26. 8. 1992 Praha

  • děkanem: 1955/1956, 1956/1957, 1957/1958, 1958/1959 (filologická fakulta)

  • jazykovědec, slavista, folklorista, literární vědec

  • Karel Horálek vystudoval v letech 1935–1939 filozofii a slovanskou filologii Filozofické fakultě Masarykovy univerzity, kde byli jeho učiteli i R. Jakobson a B. Havránek. Roku 1939 zde začal působit jako asistent, ovšem po 17. listopadu byl zatčen a odvezen do koncentračního tábora Oranienburg. Od srpna 1940 do září 1945 pracoval v Kanceláři Slovníku jazyka českého. Roku 1945 byl na FF MU promován doktorem filozofie a nastoupil jako asistent na Filozofickou fakultu UK v Praze. Zde byl v roce 1946 jmenován docentem a o rok později profesorem. V letech 1951–1971 působil jako vedoucí katedry slavistiky. V období let 1972–1978 byl ředitelem Ústavu pro jazyk český ČSAV a poté vědeckým konzultantem Ústavu pro českou a světovou literaturu ČSAV.