Havránek

Bohuslav Havránek

  • 30. 1. 1893, Praha – 2. 3. 1978, Praha

  • děkanem: 1948/1949, 1949/1950, 1950/1951, 1952/1953

  • filolog, bohemista a slavista

  • Bohuslav Havránek pocházel z učitelské rodiny a po studiu na Akademickém gymnáziu v Praze a na filozofické fakultě, kde byl mimo jiné žákem profesora Zubatého, pokračoval v rodinné tradici. Od roku 1917 vyučoval na pražských gymnáziích, přičemž již od roku 1915 spolupracoval s Kanceláří Slovníku jazyka českého. V říjnu 1926 stál u zrodu proslulého Pražského lingvistického kroužku. O dva roky později se habilitoval na Univerzitě Karlově a následně byl jmenován mimořádným a roku 1934 řádným profesorem slovanské jazykovědy na Masarykově univerzitě v Brně, kde se roku 1939 stal děkanem její filozofické fakulty. V roce 1945 se vrátil Bohuslav Havránek do Prahy jako profesor filozofické fakulty. Jeho první jmenování znemožnilo uzavření vysokých škol nacisty. Od roku 1950 zde vedl katedru českého jazyka a obecné jazykovědy. V letech 1946–1964 vedl Ústav pro jazyk český ČSAV, byl členem několika zahraničních Akademií věd.

    Havránkovým hlavním zájmem byla teorie spisovného jazyka, vývoj spisovné češtiny, slovanská syntaxe a dialektologie.

(Foto: AUK)