Goll

Jaroslav Goll

  • 11. 7. 1846, Chlumec nad Cidlinou – 8. 7. 1929, Praha

  • děkanem: 1891/1892

  • historik, zakladatel české pozitivistické historické školy

  • Jaroslav Goll získal střední vzdělání na pražském Akademickém gymnáziu. Poté absolvoval historii na pražské univerzitě, kde byl mimo jiné žákem Václava Vladivoje Tomka. Roku 1871 odjel na studijní pobyt na univerzitu v Göttingen a následujícího roku se stal tajemníkem vyslance USA v Berlíně. Pobytu v Německu využil především ke studiu a sbírání historického materiálu. Po návratu učil na Českoslovanské obchodní akademii v Praze a zároveň byl redaktorem časopisu Lumír. Roku 1880 se stal mimořádným profesorem pražské filozofické fakulty a o dva roky později ředitelem zdejšího historického semináře. Roku 1885 byl jmenován řádným profesorem všeobecných dějin. V akademickém roce 1907/1908 zastával úřad rektora.

    Jaroslav Goll patří spolu s Františkem Palackým k nejvýznamnějším osobnostem našeho dějepisectví. Zejména je oceňováno jeho výchovné působení (mezi jeho odchovance patří například Josef Pekař a Josef Šusta). Byl spoluzakladatelem Českého časopisu historického.

    Za první. světové války zůstal do poslední chvíle loajální k Rakousku-Uhersku, a tím se po vzniku ČSR fakticky zcela vyřadil ze společenského dění. Stal se proto terčem četných útoků a po roce 1918 žil zcela v ústraní.

(Foto: AUK)