Friedrich

Gustav Friedrich

  • 4. 6. 1871, Poděbrady – 19. 11. 1943, Praha

  • děkanem: 1922/1923

  • archivář, historik, pedagog, editor, zakladatel moderní české školy pomocných věd historických

  • Gustav Friedrich vystudoval historii na pražské filozofické fakultě, byl žákem Jaroslava Golla a Josefa Emlera, který ho směroval ke studiu pomocných věd historických. Poté absolvoval Institut pro rakouský dějezpyt ve Vídni. V letech 1897–1898 byl členem české expedice ve vatikánských archivech. Roku 1898 se habilitoval na docenta, v roce 1904 se stal mimořádným profesorem na české filozofické fakultě a roku 1909 profesorem řádným. Od roku 1919 byl také ředitelem Státní archivní školy.

    Vrcholem Friedrichovy vědecké práce se stala edice Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae. Je také autorem německých slovníků, příruček pro diplomatiku a chronologii.

(Foto: AUK)