Friedová

Mirjam Friedová

  • narozena 1956

  • děkankou: 1. 2. 2014 – 31. 1. 2018

  • lingvistka

  • Mirjam Friedová vystudovala v letech 1976–1981 bohemistiku a klasickou filologii (obor čeština–latina) na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, v letech 1979-1982 studovala také anglistiku. Od roku 1982 žila v USA. Od roku 1987 studovala obecnou lingvistiku na Kalifornské univerzitě v Berkeley, kde roku 1995 získala doktorát. Po jednoročním hostovacím angažmá na Oregonské univerzitě (1997/1998) pak na téže kalifornské univerzitě působila v letech 1998–2001 jako odborný asistent. V letech 2001–2008 přednášela obecnou lingvistiku a slavistiku na Princetonské univerzitě. Roku 2008 jí byla na Helsinské univerzitě udělena docentura v oboru obecná lingvistika. V letech 2008–2011 pracovala v Ústavu pro jazyk český AV ČR a v letech 2011–2014 byla ředitelkou Ústavu obecné lingvistiky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Dne 1. února 2014 nastoupila do funkce děkana FF UK (jako první žena v historii fakulty).

MF

(Foto: archiv FF UK)