Fischer

Otokar Fischer

  • 20. 5. 1883, Kolín – 12. 3. 1938, Praha

  • děkanem: 1933/1934

  • literární vědec, germanista, divadelní kritik, básník, dramatik a překladatel

  • Otokar Fischer pocházel z českožidovské rodiny. V rodném Kolíně a posléze v Praze vystudoval gymnázium a po maturitě (1901) se zapsal na filozofickou fakultu české i německé univerzity v Praze, kde studoval germanistiku. V Berlíně získal roku 1905 doktorát a nastoupil do Univerzitní knihovny v Praze. V roce 1909 se stal docentem, v roce 1917 mimořádným profesorem dějin německé literatury na pražské univerzitě a roku 1927 zde byl jmenován profesorem řádným. Jako odborník byl zván často do zahraničí, na vědecké kongresy a různé přednášky. Byl rozhodným antifašistou a ve třicátých letech 20. století se zapojil do protifašistického hnutí.

    Fischerovým celoživotním zájmem bylo divadlo. V sezoně 1911–1912 působil jako dramaturg činohry Národního divadla. Stal se také historikem prvního čtyřicetiletí Národního divadla. V roce 1935 tu zastával funkci předsedy činoherní komise, od května 1937 se stal šéfem činohry Národního divadla. Zemřel (raněn srdeční mrtvicí) poté, co se dozvěděl o tzv. anšlusu Rakouska hitlerovským Německem. Významná byla také Fischerova činnost překladatelská. Již během svého života byl považován za jednoho z nejvýznamnějších překladatelů významných děl západní literatury; nejslavnějšími se staly jeho překlady díla Johanna Wolfganga Goetha.

(Foto: AUK)