Drtina

František Drtina

  • 3. 10. 1861, Hněvšín – 14.1. 1925, Praha

  • děkanem: 1905/1906

  • filozof, politik

  • František Drtina odmaturoval na Akademickém gymnáziu v Praze v roce 1880 a nechal se zapsat na pražskou filozofickou fakultu ke studiu klasické filologie a filozofie. Z vyučujících měl vliv na utváření jeho názorů zejména Gustav Adolf Lindner na pedagogice a Tomáš Garrigue Masaryk na filozofii. V roce 1889 získal doktorát z filozofie. Poté působil jako středoškolský pedagog na Akademickém gymnáziu v Praze a později na gymnáziu smíchovském. Roku 1891 se na české filozofické fakultě habilitoval na docenta filozofie a o šest let později i pedagogiky. V roce 1899 byl jmenován mimořádným a 1903 řádným profesorem filozofie a pedagogiky. Roku 1899 převzal po Lindnerovi vedení pedagogického semináře. Několik generací studentů před druhou světovou válkou se učilo filosofii z jeho Úvodu do filosofie (poprvé vyšlo pod názvem Myšlenkový vývoj evropského lidstva v r. 1902).

    V letech 1907–1911 působil jako poslanec Říšské rady za Realistickou stranu. Za 1. světové války se zapojil do činnosti Maffie. Po převratu v roce 1918 se stal členem Národního shromáždění a zakládajícím členem Československé strany národně demokratické. V letech také 1918–1920 zastával úřad tajemníka ministerstva školství a národní osvěty.

(Foto: AUK)