Bidlo

Jaroslav Bidlo

  • 17. 11. 1868, Záboří nad Labem – 1. 12. 1937, Praha

  • děkanem: 1915/1916

  • historik, slavista

  • Jaroslav Bidlo se narodil v rodině východočeského učitele. V letech 1879–1887 navštěvoval gymnázium v Hradci Králové. Po maturitě na přání rodičů nastoupil na teologii, studia však předčasně ukončil a roku 1889 se zapsal na českou filozofickou fakultu v Praze. Byl žákem Josefa Emlera, Jana Gebauera, ale především Jaroslava Golla, na jehož popud absolvoval studijní pobyt na Jagellonské univerzitě v Krakově, kde se zrodil jeho celoživotní zájem o polskou historiografii. Zaměřil se zejména na dějiny polské větve Jednoty bratrské. Po ukončení studia učil krátce na střední škole, ale po odchodu profesora Jirečka v roce 1893 byl určen za jeho nástupce v oboru historické slavistiky.

    Z jeho didaktického působení je nutné zmínit spoluautorství na učebnici obecných dějin Dějepis pro vyšší třídy středních škol z let 1911 a 1913, které napsal spolu s Josefem Šustou.

(foto: AUK)