Přehled děkanů FF UK

 

 

PŘEHLED DĚKANŮ FILOZOFICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY (od roku 1882)

FUNKČNÍ OBDOBÍ

JMÉNO

1882/1883

František Josef Studnička

1883/1884

Jan Krejčí

1884/1885

Ladislav Josef Čelakovský

1885/1886

Antonín Frič

1886/1887

Jan Kvíčala

1887/1888

Karel Vrba

1888/1889

Vincenc Strouhal

1889/1890

Konstantin Jireček

1890/1891

Jan Gebauer

1891/1892

Jaroslav Goll

1892/1893

Jan Urban Jarník

1893/1894

Antonín Rezek

1894/1895

František Koláček

1895/1896

František Vejdovský

1896/1897

Josef Král

1897/1898

Otakar Hostinský

1898/1899

Jan Nepomuk Woldřich

1899/1900

Václav Emanuel Mourek

1900/1901

Rudolf Dvořák

1901/1902

Josef Zubatý

1902/1903

Bohuslav Raýman

1903/1904

Emil Frida

1904/1905

František Pastrnek

1905/1906

František Drtina

1906/1907

Jan Sobotka

1907/1908

Lubor Niederle

1908/1909

Jiří Polívka

1909/1910

Josef Pekař

1910/1911

Filip Počta

1911/1912

Arnošt Vilém Kraus

1912/1913

Robert Novák

1913/1914

Jaroslav Vlček

1914/1915

František Groh

1915/1916

Jaroslav Bidlo

1916/1917

Josef Šusta

1917/1918

Jan Hanuš Máchal

1918/1919

Václav Novotný

1919/1920

Bohumil Němec

1920/1921

Josef Janko

1921/1922

Václav Tille

1922/1923

Gustav Friedrich

1923/1924

František Krejčí

1924/1925

Emil Smetánka

1925/1926

Jan Jakubec

1926/1927

Bedřich Hrozný

1927/1928

Otakar Kádner

1928/1929

Břetislav Foustka

1929/1930

Otakar Jiráni

1930/1931

Miloš Weingart

1931/1932

Oldřich Hujer

1932/1933

Jiří Horák

1933/1934

Otokar Fischer

1934/1935

František Lexa

1935/1936

Miloslav Hýsek

1936/1937

Antonín Salač

1937/1938

Vincenc Lesný

1938/1939

Antonín Matějček

1939/1940, letní semestr 1945, 1945/1946

Jan Rypka

1946/1947

Josef Král

1947/1948

Jan Blahoslav Kozák

1948/1949, 1949/1950, 1950/1951

Bohuslav Havránek

1951/1952

Vladimír Skalička

1952/1953

Oldřich Říha

filozoficko-historická fakulta

Bohuslav Havránek

filologická fakulta

1953/1954

Oldřich Říha

filozoficko-historická fakulta

Zdeněk Vančura

filologická fakulta

1954/1955

Mirko Očadlík

filozoficko-historická fakulta

Oldřich Friš

filologická fakulta

1955/1956, 1956/1957, 1957/1958

Mirko Očadlík

filozoficko-historická fakulta

Karel Horálek

filologická fakulta

1958/1959

František Kavka

filozoficko-historická fakulta

Karel Horálek

filologická fakulta

1959/1960, 1960/1961

Miloš Kaláb

1961/1962, 1962/1963, 1963/1964, 1964/1965, 1965/1966

František Mužík

1966/1967, 1967/1968, 1968/1969, 1969/1970

Jaroslav Kladiva

1970/1971, 1971/1972, 1972/1973

Karel Galla

1973–1986

Václav Ráb

1986/1987, 1987/1988, 1988/1989, zimní semestr 1989/1990

Antonín Vaněk

letní semestr 1989/1990, 1990/1991

František Černý

1991–1994

Jaromír Homolka

1994–2000

František Vrhel

2000–2003

Petr Kolář

2003–2006

Jaroslav Vacek

2006–2014

Michal Stehlík

2014–2018

Mirjam Friedová

2018–dosud

Michal Pullmann