Fakulta

Členské schůze VOS

Členské schůze VOS

Členská schůze 2. března 2017

Hlavním bodem programu bylo ustanovení dvou místopředsedů výboru, dr. Vojtěchovského a doc. Skarnitzla, dále pak zpráva o činnosti odborové organizace za uplynulé období. Zápis a usnesení ze schůze

Členská schůze 30. září 2016

Hlavním bodem programu byly volby do výboru fakultního výboru a do kontrolní komise na základě vyhlášení voleb na členské schůzi 21. 6. 2016. Volby probíhaly 29. 9. – 30. 9. 2016 elektronickou formou a během samotné schůze pomocí hlasovacích lístků. Na hlasování dohlížela Volební komise ve složení Mgr. Petr Jedelský, Mgr. Eva Lehečková, Ph.D., a Šárka Zámečníková.

Členská schůze 21. června 2016

Hlavními body programu byla zpráva o činnosti odborové organizace za uplynulé období, výzva výboru k podání návrhů na nové členy výboru a stanovení termínu voleb do výboru.

Diskuse se zaměřila na využívání místnosti P034 a na podobu připravovaných voleb do výboru.

Usnesení ze schůze

Členská schůze 16. prosince 2015

Hlavními body programu byla zpráva o činnosti odborové organizace za uplynulé období a zpráva o hospodaření.

Usnesení ze schůze