31.1.2008

Zápis z jednání FVOO dne 31.1.2008

Přítomni: Dewetterová, Holub, Menclová, Uličná, Růžová, Vášová

Program

  • Dodatek ke KS: FV se dohodl, aby v 1. Dodatku bylo zakotveno Sjednávání pracovního poměru s vědeckými pracovníky a dalšími zaměstnanci – pracovní poměr prodlužovat opakovaně na dobu určitou, a to nejméně na dobu tří let. V odůvodněných případech sjednávat nebo dohodou účastníků pracovního poměru prodlužovat opakovaně dobu trvání pracovního poměru na dobu kratší než tři roky, nejméně však jeden rok.

  • Informace o činnosti odborového výboru: vyjednává s vedením fakulty a jako člen KOR s vedením UK; účastní se sjezdů VOS; spolupodílí se na tvorbě dokumentů jako jsou dohody o dohodách na dobu určitou, tvorba sociálního fondu; spolurozhoduje, jak (kolik) podpořit sociální případy; intervenuje u vedení, pokud někdo ze zaměstnanců dá podnět – pracovní smlouvy, diskriminace, apod.

  • Vzhledem k tomu, že ani po opakovaných oznámeních je absolutní nezájem o půjčování knih, je nutné postupně knihovnu zrušit.

Zapsala: M. Ničová