27.1.2009

Zápis schůze FV OO dne 27. 1. 2009

Přítomny: Bromová, Dewetterová, Lukášová, Skálová.

Program

  1. Na FV se obrátil děkan fakulty se žádostí o poskytování místnosti pro výuku. FV žádosti vyhověl s tím, že místnost je obsazena denně od 8 do 14 hod., a první a druhou středu v měsíci od 16 do 18 hod.

  2. V souvislosti s novým obsazením výboru musí být zajištěno nové podpisové právo v České spořitelně. Na dokladech pro spořitelnu budou dva podpisy + razítko (Skálová, Lukášová, Bromová, Ničová).

  3. Na základě návrhu odborové organizace KTV rozhodl FV finančně odměnit odstupující výbor: PhDr. Věře Menclové 15.000,- Kč; PhDr. Lidmile Vášové 10.000,- Kč; PhDr. Olze Uličné 10.000,- Kč; PhDr. Janu Holubovi 8.000,- Kč; PhDr. Jiřině Růžové 18.000,- Kč; PhDr. Heleně Dewetterové 8.000,- Kč.

  4. Příští schůze FVOO se koná v úterý 17.2.2009 ve 12 hod.

Zapsala: Ničová