20.11.2008

Zápis z jednání FVOO dne 20. 11. 2008

Přítomni: Růžová, Uličná, Dewetterová, Menclová, Vášová, Holub.

Program

 • FV konstatoval, že konference proběhla uspokojivě.

 • Volební komise se sejde 4.12.

 • Předvánoční setkání s bývalými pracovníky FF se uskuteční v pátek 12. prosince 2008 od 13 do 14,30 hodin v místnosti č. 104/1.

 • Odměny pracovníkům podílejícím se na činnosti odborové organizace:

  A. Chytilová 1.000,- Kč

  V. Švecová 1.000,- Kč

  A. Trubačová 500,- Kč

  J. Holub 7.000,- Kč

 • Společné jednání starého a nového výboru se uskuteční 8.1.2009

 • FV souhlasí s tím, aby 15.12. bylo ukončeno proplácení příspěvků z pokladny. Současně upozornit na to, že roční příspěvky jsou nepřevoditelné.

Zapsala: Ničová