17.4.2008

Zápis z jednání FVOO dne 17. 4. 2008

Přítomni: Dewetterová, Menclová, Uličná, Holub, Růžová, Vášová

Program

  • Předseda KOR svolává schůzku předsedů. Bude se projednávat návrh zákona o terciálním vzdělávání a další reformy současné vlády.

  • Pracujícím členům odborů, kteří jsou členy odborové organizace FF UK minimálně 5 let mají v r. 2008 nárok na příspěvek 4.000,- Kč. Důchodci – členové – mají nárok v r. 2008 na 2.000,- Kč

  • 25.3. proběhlo rozšířené kolegium za přítomnosti p. rektora, kancléře a kvestora. Z jednání vyplývá, že nový Katalog prací obdrží fakulty k připomínkám během 1-2 měsíců.

  • Výlet 25.5. Orlické a Bystřické hory.

  • Dr. Holub provedl kontrolu pokladny FV.

  • Rozprodej knižního fondu odborové knihovny fakultní veřejnosti ve dnech 9.4. 9 – 15 hod., 10.4. 9 – 13 hod.

Zapsala: Ničová