Fakulta

Fakultní výbor odborové organizace

Aktuality

  • Vážení členové,
    do mailů jste obdrželi pozvánku na akci pořádanou VOS s názvem ,,Konec levné práce“, která se koná dne 14. 9. 2017. Připomínáme, že sraz členů VOS je v 10:30 hod. zde.
    Výbor ZO VOS FF UK
  • Na stránkách FF UK byla zveřejněna odpověď děkanky FF UK na žádost výboru fakultní organizace VOS z 13. 4. 2017 o poskytnutí informace dle § 4a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
  • Na stránkách Osobního oddělení FF UK byly zveřejněny informace o benefitech, které mohou zaměstnanci FF UK čerpat.

Vyjádření výboru