Fakulta

Fakultní výbor odborové organizace

Aktuality

  • Konference odborové organizace FF UK se bude konat dne 18. prosince 2018 v odpoledních hodinách. Místnost, čas a program budou ještě upřesněny.
  • Na stránkách FF UK byla zveřejněna odpověď děkanky FF UK na žádost výboru fakultní organizace VOS z 13. 4. 2017 o poskytnutí informace dle § 4a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
  • Na stránkách Osobního oddělení FF UK byly zveřejněny informace o benefitech, které mohou zaměstnanci FF UK čerpat.

Vyjádření výboru