Fakulta

Fakultní výbor odborové organizace

Aktuality

 • Informace o možnosti čerpání odborových příspěvků jsou uvedeny na stránce Nabídky a důležité dokumenty.
 • Ve čtvrtek 20. 2. 2020 se konala výroční konference ZO VOS. Ke stažení programzápis z konference.
 • Konference odborové organizace FF UK se konala dne 18. prosince 2018. 
  Program schůze:

  1. Volba návrhové a mandátové komise
  2.  Zpráva o činnosti odborové organizace za uplynulé období
  3.  Zpráva o hospodaření (Zpráva Kontrolní komise)
  4. Volba nového člena do Kontrolní komise
  5. Mzdový předpis
  6. Různé
  7. Diskuse
  8. Závěr
 • Na stránkách FF UK byla zveřejněna odpověď děkanky FF UK na žádost výboru fakultní organizace VOS z 13. 4. 2017 o poskytnutí informace dle § 4a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
 • Na stránkách Osobního oddělení FF UK byly zveřejněny informace o benefitech, které mohou zaměstnanci FF UK čerpat.

Vyjádření výboru