Fakulta

Ústav filosofie a religionistiky

 • adresa

 • nám. Jana Palacha 2

 • 116 38 Praha 1

 • 2. patro, dv. č. 223

 • telefon, fax

 • (+420) 221 619 306

 • vyučované obory

 • filozofie

 • religionistika

 • ředitel

 • Mgr. Jakub Jirsa, Ph.D.

 • zástupce ředitele pro obor filozofie

 • doc. Mgr. Jakub Čapek, Ph.D.

 • zástupce ředitele pro obor religionistika

 • doc. Mgr. Radek Chlup, Ph.D.

 • tajemník

 • Mgr. Jan Palkoska, Ph.D.