Fakulta

Ústav českých dějin

 • adresa

 • nám. Jana Palacha 2

 • 116 38 Praha 1

 • 2. patro, dv. č. 207

 • telefon, fax

 • (+420) 221 619 204

 • vyučované obory

 • historické vědy

 • humanitní studia

 • učitelství pro střední školy

 • rozdělení do seminářů

 • České středověké dějiny

 • České raně novověké dějiny

 • České moderní dějiny

 • České soudobé dějiny

 • Teorie a metodologie historické vědy

  • ředitel

  • prof. PhDr. Ivan, Šedivý, CSc.

  • zástupkyně ředitele

  • doc. PhDr. Jana Čechurová, Ph.D.

 • tajemník

 • Mgr. Jaroslav Svátek, Ph.D.

 • sekretariát

 • Taťána Jelínková

 • e-mail: tatana.jelinkova@ff.cuni.cz
 • tel., fax: (+420) 221 619 204