Fakulta

Ústav české literatury a komparatistiky

 • adresa

 • nám. Jana Palacha 2

 • 116 38 Praha 1

 • 4. patro, dv. č. 414

 • bakalářské studium

 • český jazyk a literatura

 • magisterské studium dvouleté navazující

 • český jazyk a literatura

 • učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy

 • komparatistika

 • doktorské studium

 • dějiny české literatury a teorie literatury

 • obecná a srovnávací literatura (komparatistika)

 • ředitel

 • doc. PhDr. Jan Wiendl, Ph.D.

 • zástupkyně ředitele

 • doc. Mgr. Libuše Heczková, Ph.D.

 • tajemník

 • Mgr. Ivan Kafka
 • sekretariát

 • Mgr. Ivan Kafka
 • e-mail: ivan.kafka@ff.cuni.cz
 • tel.: (+420) 221 619 232