Fakulta

Ústav bohemistických studií

 • adresa

 • nám. Jana Palacha 2

 • 116 38 Praha 1

 • 3. patro, dv. č. 307

 • telefon

 • (+420) 221 619 262

 • vyučované obory

 • čeština pro cizince

 • pracoviště se podílí na výuce oborů bohemistiky a translatologie

 • rozdělení do seminářů

 • Seminář českého jazyka pro cizince

 • Seminář české literatury, kultury a historie pro cizince

 • Letní škola slovanských studií

 • ředitelka

 • Mgr. Svatava Škodová, Ph.D.

 • zástupce ředitelky

 • doc. PhDr. Milan Hrdlička

 • tajemník

 • Mgr. Antoni Ludwicki