Fakulta

Katedra tělesné výchovy

 • adresa

 • Jindřišská 27, 4. patro

 • 110 00 Praha 1

 • dislokované pracoviště

 • Sportovní centrum UK

 • Bruslařská 10

 • 102 00 Praha 10 – Hostivař

 • telefon

 • (+420) 221 619 322

 • vyučované obory

 • povinně volitelný předmět tělesná výchova

 • volitelný předmět tělesná výchova

 • pozn.: na základě uzavřených dohod též pro fakulty: FHS, FSV, VŠUP a AVU

 • vedoucí

 • Mgr. Vratislav Chvátal

 • zástupkyně vedoucího

 • Mgr. Věra Hrazdírová