Fakulta

Katedra středoevropských studií

 • adresa

 • nám. Jana Palacha 2

 • 116 38, Praha 1

 • přízemí, dv. č. 9

 • telefon

 • (+420) 221 619 819

 • vyučované obory

 • středoevropská studia se specializací:

 • hungaristika

 • polonistika

 • slovakistika

 • romistika

 • pověřená výkonem funkce vedoucí

 • Mgr. Michala Benešová, Ph.D.

 • zástupkyně vedoucího

 • Mgr. Michala Benešová, Ph.D.

 • vedoucí semináře romistiky

 • Mgr. Helena Sadílková, M.A., Ph.D.
 • tajemník

 • Mgr. Jiří Januška