Fakulta

Katedra pomocných věd historických a archivního studia

 • adresa

 • nám. Jana Palacha 2

 • 116 38 Praha 1

 • 2. patro, dv. č. 213

 • telefon

 • (+420) 221 619 327

 • vyučované obory

 • archivnictví a pomocné vědy historické

 • veřejná správa a spisová služba

 • vedoucí

 • prof. PhDr. Marie Bláhová, DrSc.

 • zástupkyně vedoucí

 • doc. PhDr. Ivana Ebelová, CSc.

 • tajemník

 • Mgr. Jan Dobeš, Ph.D.