Fakulta

Katedra jihoslovanských a balkanistických studií

 • adresa

 • nám. Jana Palacha 2

 • 116 38, Praha 1

 • 3. patro, dv. č. 309

 • telefon

 • (+420) 221 619 266

 • vyučované obory

 • jihovýchodoevropská studia (Bc. a Mgr. studium)

 • slovanské filologie (PhD. studium)

 • slovanské literatury (PhD. studium)

 • slavistická studia se specializací bulharistika, kroatistika,

  makedonistika, slavistika všeobecná a srovnávací, serbistika,

  slovenistika (magisterské studium – na dostudování)

 • vedoucí

 • PhDr. Mgr. Jaroslav Otčenášek, Ph.D.

 • zástupce vedoucí

 • PhDr. Marcel Černý, Ph.D.

 • tajemník

 • Mgr. Přemysl Vinš