Archiv autora: Tereza Šindelářová

FF > Články od: Tereza Šindelářová

Kurzy zimního semestru mohou studenti hodnotit do neděle 22. ledna

Anonymní elektronické hodnocení kurzů probíhá od 9. do 22. ledna 2023. Výsledky včetně slovních komentářů budou zveřejněny začátkem února. 

Aktuální výběrová řízení: FF UK vypisuje výběrová řízení na pozice akademických i technickohospodářských pracovníků

ředitel/ředitelka Ústavu pro dějiny umění | vedoucí Oddělení přijímacího řízení

Budova Šporkova paláce je po havárii vody opět otevřena

Kvůli havárii vody musel být ve čtvrtek 8. 12. pozastaven provoz budovy v ulici Hybernská 3, Praha 1. Objekt je od 12:30 opět v provozu.

Uchazeči o studium mohou podávat přihlášky na nově akreditované studijní programy

Rada pro vnitřní hodnocení Univerzity Karlovy schválila otevření studijních programů vyučovaných na Filozofické fakultě UK: bakalářského programu Estetika a bakalářského i navazujícího magisterského programu Andragogika a personální řízení.

Historik Timothy Garton Ash vystoupí na FF UK s přednáškou „From Post-War Europe to Post-Wall Europe – and Back“

Přednáška britského historika a publicisty se koná ve středu 16. listopadu při příležitosti předsednictví ČR v Radě EU a pod záštitou Mikuláše Beka, ministra pro evropské záležitosti ČR.

Zemřel koreanista Vladimír Pucek

Významný a dlouholetý vysokoškolský pedagog odešel po těžké nemoci v úterý 1. listopadu 2022 ve věku 89 let.

Stavební práce v průjezdu hlavní budovy

Ve dnech 30. 9. – 3. 10. 2022 budou probíhat stavební práce v průjezdu hlavní budovy (výstup do Valentinské ulice). V uvedené dny nebude do tohoto prostoru umožněn vstup osobám ani vjezd vozidlům.  

Zemřel lingvista a sémiotik Bohumil Palek

Prof. Bohumil Palek odešel 26. srpna 2022 ve věku 86 let. Jeho profesní život byl spjatý s Ústavem obecné lingvistiky FF UK, na kterém byl zaměstnán od roku 1968 až do svého odchodu do důchodu v roce 2008.