Archiv autora: Michal Otáhal

FF > Články od: Michal Otáhal

Prezentace programů ze Dne otevřených dveří FF UK 2023 jsou zveřejněné

Nestihli jste některou z přednášek letošního Dne otevřených dveří? V našem archivu naleznete prezentace a videozáznamy studijních programů, ve kterých se dozvíte ty nejdůležitější informace o přijímacích zkouškách, průběhu studia i uplatnění absolventů.

S novými profesory a profesorkou FF UK v novém roce

Rok 2022 přinesl Filozofické fakultě UK pětici nových profesorů. Přečtěte si, co je v tomto roce čeká, na co se těší a jaká přání mají pro své studenty. Odpovídali prof. Václav Cvrček, prof. James Hill, prof. Peter Pavúk, prof. Eva Voldřichová Beránková a prof. Jan Volín.

Filozofická a Pedagogická fakulta UK pořádají společný reprezentační ples

Po tříleté pauze se společně sejdeme na tanečním parketu, pobavíme se a vrátíme do 20. let minulého století v Národním domě na Vinohradech. Ples se koná 2. března 2023 a je určený pro všechny studenty, absolventy, pedagogy a další příznivce obou fakult.

Sbor a Orchestr Univerzity Karlovy nabírá nové členy

Máte-li chuť sdílet radost z hudby a interpretovat pod profesionálním vedením díla slavných i méně známých tvůrců, neváhejte a přidejte se do Sboru a Orchestru UK. Zahajovací zkouška sboru se koná 1. února v 19:30 a první zkouška orchestru 1. a 8. února od 17:00.

Centrum strategických regionů FF UK má nové vedení

Novým předsedou Rady Centra strategických regionů FF UK (CSR) se stal dr. Radek Buben ze Střediska ibero-amerických studií FF UK. Jeho zástupcem bude dr. Jan Koura z Ústavu světových dějin FF UK. Do CSR bude od ledna 2023 také nově začleněna badatelská skupina „Centrum afrických studií“, která doposud měla statut samostatného fakultního centra.

Sbor a Orchestr UK hledá nové členy

Máte-li chuť sdílet radost z hudby a interpretovat pod profesionálním vedením díla slavných i méně známých tvůrců pro potěšení akademické obce i širší veřejnosti, neváhejte a přidejte se do Sboru a Orchestru UK. Zahajovací zkouška sboru se koná 1. února v 19:30 a první zkouška orchestru 1. a 8. února od 17:00.

Podcast Balast: Freude, Freude, vždy na tebe…

V novoroční epizodě zkoumají hosté z Katedry psychologie FF UK hlubiny našeho vědomí i nevědomí. Dr. Jakub Kuchař se zaměří na terapeutickou praxi a psychoanalýzu. Studentka Lucie Štirská zase nabídne návod, jak projít přijímačkami, kam se každý rok hlásí přes 1000 zájemců. O Freudovi a jeho teorii pudu k smrti povídá doktorand filozofie Marek Kettner.

Odborník z Ústavu Českého národního korpusu FF UK se podílí na popularizačním česko-slovenském projektu

Dr. Michal Škrabal si s kolegy z Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV připravil celoroční lingvistický projekt „Česko(-)slovenské slovo týdne / týždna“. Jeho cílem je upozornit jak českou, tak slovenskou veřejnost na zajímavé paralely, ale především rozdíly mezi našimi jazyky uživatelsky přívětivou a zábavnou formou.

Publikace dr. Michala Hořejšího z Ústavu českého jazyka a teorie komunikace FF UK popisuje vztah mezi proměnou šumavské krajiny a českým populismem

Kniha Politika lesa: Debata o Národním parku Šumava v letech 1991–2010 na materiálu 7000 novinových článků a analýzy textů šumavského spisovatele Karla Klostermanna pomáhá pochopit nejen limity společenské dohody o „ponechání přírody přírodě“, ale především to, jak lokální debata o územním rozvoji sehrála neopominutelnou roli v ustavování českého populismu.

Studenti FF UK mohou podávat přihlášky do mezinárodních diskuzních workshopů Oxford University

Výzvu k podávání přihlášek vyhlašuje Filozofická fakulta UK ve spolupráci s organizací University Consortium při Oxford University. Zájemci se mohou hlásit do fakultního výběru do 25. ledna 2023.