Archiv autora: Lenka Novotná

FF > Články od: Lenka Novotná

Oznámení o možnosti převzít písemnost

Oznámení o možnosti převzít písemnost

Oznámení o možnosti převzít písemnost

Oznámení o možnosti převzít písemnost

Oznámení o možnosti převzít písemnost

Oznámení o možnosti převzít písemnost

Opatření děkana č. 1/2022 Podrobnosti k poskytování příspěvku ze sociálního fondu na úroky z úvěru na bytové potřeby a na úroky z účelového úvěru na potřeby související s bytovými potřebami v roce 2022

Opatření děkana č. 1/2022 Podrobnosti k poskytování příspěvku ze sociálního fondu na úroky z úvěru na bytové potřeby a na úroky z účelového úvěru na potřeby související s bytovými potřebami v roce 2022

Oznámení o možnosti převzít písemnost

Oznámení o možnosti převzít písemnost

Oznámení o možnosti převzít písemnost

Oznámení o možnosti převzít písemnost

Opatření děkana č. 20/2021 Poskytování příspěvku na stravování zaměstnancům Filozofické fakulty Univerzity Karlovy

Opatření děkana č. 20/2021 Poskytování příspěvku na stravování zaměstnancům Filozofické fakulty Univerzity Karlovy

Opatření děkana č. 19/2021 Výše stipendia za vynikající studijní výsledky dosažené v akademickém roce 2020-2021

Opatření děkana č. 19/2021 Výše stipendia za vynikající studijní výsledky dosažené v akademickém roce 2020-2021

Opatření děkana č. 18/2021 Výše doktorandských stipendií pro akademický rok 2021/2022

Opatření děkana č. 18/2021 Výše doktorandských stipendií pro akademický rok 2021/2022

Opatření děkana č. 17/2021 Provedení periodické inventarizace Filozofické fakulty Univerzity Karlovy za rok 2021

Opatření děkana č. 17/2021 Provedení periodické inventarizace Filozofické fakulty Univerzity Karlovy za rok 2021